BRIAR 899

 
Briar 899 (F.2) , ELIT
 
f 1991 uppf/ägare Hans-Yngve Göransson
 
e Magini 695 u Charis ue Krocket 651-Illum 527-Gaspari 340-...
 
 
Bruksprov som 4-åring
 
fux, 171 cm,  Ext p 10 9 7 7 8
 
gång  6 8 8 8, hopp 9 9 / 8 9
 
----------
 
Vet ni, jag skippar meritlistan. Den är för lång helt enkelt. Men det finns några saker jag gärna vill att man tittar till på.
 
10 på typ är extremt ovanligt, det tror jag att vi alla kan enas om. Det blir inte mindre extremt av att det är en stam som man i första hand tänker "hoppning" om. Något som stöds av de resultat som han fick på sitt bruksprov.
 
Han gick alltså igenom som hopphäst. En snygg sådan, med riktigt hygglig gång, men det skriker inte "dressyr".
 
Han är via de första två leden dubblad på Utrillo 432. Inget ont om det, utan det är mest ett observandum. Via Magini 695 ligger han direkt på på dennes hingstlinje och då han är e Ernö (Hann) så ser vi att detta är ett skott på den hannoveranska E-linjen.
        I Hannoveraner Verband är den mest hoppbetonad, men man försöker aktivt få mer dressyrindivider. Samma linje är i Westfahlen ytterst framgångsrik inom dressyren, med ridbarheten som adelsmärke. På Bundes i år glänste Escolar med sin första årgång, så linjen är stark och i högsta grad aktuell.
 
Briar 899 är godkänd för avel i bl a Hannoveraner Verband. Avkommorna ska då döpas på initialen E.
 
Anledningen till att jag tycker att det är viktigt med E-linjen är att den är dubbel, precis som Briar själv. Förärvningen lutar kraftigt åt dressyr, men det går inte att utesluta att det beror på det stomaterial han tillförts. 
 
Men stort kan det bli, hela 5 cm över genomsnittet i SWB.
 
Till sist tycker jag att det är värt att notera att han inte är speciellt lik varken sin far eller morfar. Briar 899 är en produkt av sitt möderne, framtaget av en enskild uppfödare. Det är respekt.
 
 
 
(För övrigt anser jag att stofamiljerna ska numreras)